01/29/2021

Artık TGSK Üyesiyiz!

Siber güvenlik alanında teknoloji üreten ve dünya ile rekabet edebilen Türkiye ana hedefi doğrultusunda ülkemizde siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi […]
Destek
Türkçe